(+84) 463.28.7979

Chuyển MDaemon sang Exchange 2003/2007 (phần 1)


Bạn có thể xem chi tiết từng phần của chuỗi bài viết phía dưới:

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 2)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 3)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 4)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 5)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 6)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 7)

Giới thiệu

Bất cứ việc di chuyển thư đều yêu cầu phải có rất nhiều công việc cần phải chuẩn bị để bảo đảm rằng từ tài khoản thư của quản trị viên đến những tài khoản của người sử dụng cuối và lưu lượng gửi email sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình di chuyển và / hoặc quá trình chuyển đổi.

Trong loạt bài viết này, chúng ta đi tìm hiểu từng bước của quá trình này để thiết lập các yêu cầu tối thiểu cho việc di chuyển. Chúng tôi sử dụng Email server MDaemon như là nguồn của email server để chuyển chúng sang Mail exchange server 2003 hoặc email server exchange 2007. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng cùng một nguyên tắc áp dụng ở đây cho bất kỳ hệ thống email nào của nhà cung cấp thứ 3.

Có nhiều cách để thực hiện việc di chuyển Mail MDaemon Server sang Exchange Server, các tùy chọn cơ bản là: Một Bước (còn được gọi là Big Bang migration), hoặc bằng cách sử dụng Coexistence. Big Bang là khi di chuyển tất cả người dùng cùng di chuyển một lúc, thường là trong những ngày cuối tuần, vào ngày đầu tiên của Exchange Server mới cho đội ngũ trợ giúp những sự cố từ người dùng. Ngoài ra còn có cùng kịch bản mà cả hai hệ thống đều được sử dụng và hoạt động, chia sẻ thông tin và một nhóm người sử dụng là di chuyển cùng một lúc. Trong kịch bản, tiến trình này là khá phức tạp và đòi hỏi một số nỗ lực để đảm bảo rằng cả hai người dùng (di chuyển và không di chuyển) có thể trao đổi email và sử dụng cả hai hệ thống thư trong quá trình chuyển đổi. Trong cùng một kịch bản, tất cả các bước sau nên được thực hiện liền mạch từ quan điểm người dùng.
Di chuyển Big bang có thể được hình dung trong những trường hợp sau bài viết ở đây. Sau khi đọc loạt bài viết này, bạn có thể tạo cho bạn một con đường di chuyển mà bạn muốn làm theo. Bạn luôn luôn có thể sử dụng một sự kết hợp của cả hai loạt bài viết của riêng bạn để tạo ra kế hoạch di chuyển riêng. Hiện có một vài bước tương tự trong cả hai kịch bản. Tuy nhiên, mục tiêu chính của loạt viết này là cung cấp từng bước từng bước di chuyển trong cùng chế độ.

Để đạt được thành công, chúng tôi sẽ sử dụng 4 điểm quan trọng rằng chúng ta phải xác nhận trong cùng thời gian: đồng bộ hoá Active directory, Global Address List, thư định tuyến và quá trình di chuyển dữ liệu. Đây là quy định chung, chúng có thể được áp dụng trong một số Exchange khác để cung cấp các chức năng cơ bản trong cùng thời gian, nhưng đó không phải là một quy định, bạn có thể thêm / xóa điểm quan trọng trong kế hoạch di chuyển của bạn.

Microsoft cung cấp một bộ công cụ để thực hiện các công việc khi trong hệ có các phần mềm mã nguồn mở như Lotus Notes hoặc groupWise (Microsoft Lotus Notes và groupwise connectors được xây dựng sẵn trong Exchange Server 2003 và Microsoft Transporter của Lotus notes trong Exchange server 2007). Tuy nhiên, đây không phải là công cụ duy nhất được xây dựng sẵn để làm tất cả các quá trình khi email server là mã nguồn như một nhà cung cấp thứ ba.

move-mdaemon-to-exchange


Hình 1.

Quá trình di chuyển chính nó đòi hỏi một quá trình thí nghiệm và thử nghiệm từ đội ngũ CNTT, nhưng có một số điểm khác mà phải được nhận biết trước khi giai đoạn thử nghiệm bắt đầu, một số chúng được liệt kê dưới đây.

• Backup (sao lưu).

• Luồng email trước, trong và sau khi di chuyển.

• Anti-virus

• Disk subsystem.

• Documentation (tài liệu).

• Các ứng dụng mà không relay trên các máy chủ thư.

• User Training (hướng dẫn người dùng).

• IT Team training (hướng dẫn đội ngũ IT).

• Tài liệu các thủ tục cơ bản để giúp đội ngũ trợ giúp thực hiện.

• Triển khai Outlook.

• Outlook Web Access sử dụng cho người dùng mới

• Lưu trữ Message.

Kịch bản di chuyển

Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ bắt đầu di chuyển MDaemon tới Email Exchange Server 2007 và trong phần cuối cùng chúng tôi hướng dẫn quá trình sử dụng Exchange Server 2003. Trong phần đầu tiên này, chúng tôi sẽ sử dụng 3 máy chủ: Domain Controller, Exchange Server 2007 với ba vai trò cơ bản được cài đặt (Mailbox, Client Access Server và Hub Transport), cuối cùng là Mdaemon server, như hình 2.

move-mdaemon-to-exchange-2


Hình 2.

Các Active Directory là một rừng / itnews.vn gọi là tên miền và các địa chỉ SMTP mà đang được sử dụng bởi MDaemon là itnews.vn.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *