(+84) 463.28.7979

Chuyển MDaemon sang Exchange 2003/2007 (phần 4)


Giới thiệu

Trong bài trước, chúng ta đã xem xét các mục về mail flow (Send Connectors, Receive Connectors, cấu hình MDaemon).

Bạn có thể xem chi tiết từng phần của chuỗi bài viết phía dưới:

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 1)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 2)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 3)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 5)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 6)

>> Chuyển từ MDaemon sang Exchange Server 2003/2007 (phần 7)

Trong loạt bài này, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận những bước có thể hữu ích khi đồng bộ hoá directory giữa cả hai môi trường trong quá trình đồng tồn tại.

Server mail MDaemon là thành phần chính của giải pháp mail và MDaemon Suite có một vài sản phẩm add-on để hỗ trợ hệ thống tin nhắn. Người dùng MDaemon có thể tận dụng ComAgent cho phép đồng bộ hóa Address List giữa Outlook Express/Outlook và một server MDaemon. Cũng có một thành phần Outlook Connector cho phép Outlook được kết nối trực tiếp với server MDaemon. Mặc định, một client cũng có thể kết nối dùng POP3/IMAP4 or WebClient (giao diện webmail client).

ComAgent cũng tích hợp client Instant Messaging cho phép người dùng cuối có một danh sách bạn bè ở nơi mà họ có thể gởi và nhận các tin nhắn ngắn dùng giao diện IM.

Microsoft có một giải pháp gọi là OCS, mà IM là một trong những tính năng của nó. Một số những tính năng chủ yếu của giải pháp MS là: Telephony Integration, Audio/Video conferencing, Application Sharing, Live Meeting, liên hợp với các client external và các network public như: MSN, AOL and Yahoo.

Bây giờ chúng ta trở lại với phần chính của bài viết này, cụ thể là đồng bộ hoá Address List giữa MDaemon và Exchange Server. Chúng ta sẽ thực hiện quá trình thao tác bằng tay để giữ cả hai directory được đồng bộ hoá trong suốt thời gian cùng tồn tại. Bạn luôn có thể tạo script để tự động quá trình và tránh công việc chân tay mà vẫn giữ cả hai môi trường đều được đồng bộ hoá.

Về cơ bản là chúng ta cung cấp cho những người dùng migrated và non- migrated cùng Global Address List trong cả hai môi trường

Cấu hình Global Address List cho MDaemon

Người dùng MDaemon dùng webmail client có thể tìm kiếm Address List và dùng Auto-Complete khi chúng đang gởi tin nhắn trong trường “To/Cc” (hình 1) hay nếu chúng click vào biểu tượng Address List Lookup và chọn tên tổ chức/Contact (hình 2)

MDaemon_Exchange_Server_p4_1

Hình 1

MDaemon_Exchange_Server_p4_2

Hình 2

Với mỗi hòm thư tạo ra khi dùng MDaemon Console, mỗi cổng vào cho hòm thư mới này sẽ được tạo trong folder Contacts, nằm ở folder cấu trúc MDaemon Public.

Có một vài cách để cung cấp các cổng vào Address List trong một server MDaemon, và chúng ta sẽ đi theo 2 bước đơn giản để tạo các cổng vào trong Address List của nó. Cái đầu tiên bạn có thể dùng cho tài khoản mới tạo chỉ ở Exchange Server 2007 và cái thứ hai thể làm cho tài khoản di trú giữa hai hệ thống. Cả hai phương pháp này đều có thể thực hiện và hoàn toàn tuỳ bạn chọn cách nào.

Chú ý: Trong môi trường mẫu dưới đây, chúng ta đã có một hòm thư tạo trên Exchange Server 2007.

Cách 1: Tạo một contact trong Address List của MDaemon

Cách đầu tiên yêu cầu cấu hình một người dùng có thể thay đổi address book public (bạn có thể tạo một người dùng mới để làm việc này hay dùng Administrator Account Server). Sau khi quyết định dùng tài khoản nào, hãy mở MDaemon Console, click vào menu Accounts và sau đó là Account Manager… đôi chuột vào người dùng đã chỉ rõ và click vào tab Options. Đánh dấu mục Account can modify the public Address Book và click OK (như hình 3)

MDaemon_Exchange_Server_p4_3

Hình 3

Bây giờ chúng ta có thể đăng nhập vào WordClient dùng tài khoản chúng ta đã thay đổi ở bước trước. Mở Public Folders, mở đối tượng your-organization-name, click vào Contacts, sau đó click vào New. Đánh vào các thông tin cần thiết và đừng quên địa chỉ email như hình 4.

MDaemon_Exchange_Server_p4_4

Hình 4

Bây giờ bạn có thể bắt đầu một tin nhắn mới dùng WorldClient và gõ vào những chữ cái đầu tiên trong contact mới và nó sẽ hiện ra tự động.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *