(+84) 463.28.7979

Chuyển tin nhắn SMS từ Iphone sang máy tính bằng Tansee


Với các bước sau đây sẽ hướng dẫn cách chuyển tin nhắn SMS từ Iphone sang máy tính với phần mềm Tansee.

Bước 1: Trước hết các bạn cần phải tải bản dùng thử của phần mềm Tansee iPhone Transfer SMS tại đây, và sau đó cài đặt lên máy tính.

Bước 2: Kết nối Iphone tới máy tính.

Bước 3: Chạy phần mềm Tansee iPhone Transfer SMS, thông tin về các tin nhắn SMS sẽ hiển thị trên màn hình iPhone tự động như hình 1. Click vào 01 contact, tất cả các SMS được gửi từ người người này sẽ hiển thị lên màn hình như hình 2.

tansee_iphone_transfer_sms_2

Hình 1.

tansee_iphone_transfer_sms_3

Hình 2.

Bước 4: trong hình 1, bạn có thể click vào nút “Copy all SMS” để copy toàn bộ tin nhắn SMS từ Iphone, sau đó bạn chọn các tuỳ chọn sau:

1. Chọn kiểu file: Backup tới file.txt hoặc ANTS.

2. Chọn đường dẫn: nơi bạn lưu file backup, bạn ko chọn thì nó sẽ được lưu theo đường dẫn mặc địch.

3. Tuỳ chọn mở rộng: Nếu bạn chọn kiểu file mở rộng ANTS từ bước 1, bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ file. Click Ok để kết thúc.
Chú ý: Nếu bạn chỉ copy 100 item đầu tiên của mỗi người trong phiên bản dùng thử.

tansee_iphone_transfer_sms_4

Hình 3.

Bước 5: trong hình tình huống của hình 2, click vào nút “Copy SMS from who” để copy sms từ một contact cụ thể và bạn chọn các tuỳ chọn sau:

1. Chọn kiểu file: bạn chỉ có thể chọn được file txt khi transfer SMS của 1 contact.

2. Chọn đường dẫn: Nơi lưu giữ file backup.

3. Tuỳ chọn mở rộng: Phần này sẽ bị disable khi sử dụng chức năng backup sms của 1 contact.

Chú ý: cũng giống như khi bạn sử dụng tính năng cho nhiều contact, bạn cũng chỉ có thể copy được 100 sms đầu tiên.

tansee_iphone_transfer_sms_5

Hình 4.

Như vậy, với một vài thao tác đơn giản bạn đã có thể transfer toàn bộ tin nhắn SMS từ máy iPhone sang máy tính của bạn.

Minh Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>