(+84) 463.28.7979

Chuyển Ubuntu Hardy của bạn thành Mac OSX Leopard


Bạn không thể chuyển đổi hệ thống Ubuntu sang Mac, nhưng bạn có thể chuyển giao diện của Ubuntu Hardy trông giống Mac OSX Leopard.

Nếu bạn muốn chuyển từ:

Ubuntu Hardy

thành

Mac OSX Leopard

Bạn thực hiện những bước sau:

0. Trước khi chúng ta bắt đầu…

Đầu tiên, tạo một thư mục Mac_files trên thư mục /home/USER_NAME/Mac_files.

Download những files sau vào thư mục Mac_files vừa tạo.

• Modified Mac4Lin theme http://maketecheasier.com/a/Mac4Lin_modified_theme/

• Mac4Lin icon set http://maketecheasier.com/a/Mac4Lin_Icons_modified/

• Mac4Lin wallpaper http://downloads.sourceforge.net/mac4lin/Mac4Lin_Wallpapers_Part3_v0.4.tar.gz?modtime=1198007584&big_mirror=0&filesize=12555519

• Avant Windows Manager elegant glass theme http://gnome-look.org/CONTENT/content-files/66381-Elegant_glass.tgz

Nhấn chuột phải để giải nén Mac4Lin zip files Modified Mac4Lin theme và Mac4Lin wallpaper vào thư mục Mac_files.

1. Chuyển Mac OSX Leopard Theme

Vào System->Preferences->Appearance.

Mac OSX Leopard

Chọn Install và chọn the Mac4Lin GTK theme (/home/username/Mac_files/Mac4Lin_v0.4/GTK Metacity Theme/Mac4Lin_GTK_v0.4.tar.gz).

Mac OSX Leopard

Tiếp tục, nhấn Install và chọn Mac4Lin icon theme. ( /home/username/Mac_files/Mac4Lin_Icons_Part2_v0.4.tar.gz /home/username/Mac_files/Mac4Lin_Icons_modified.tar.gz). Thông bá xuất hiện, chọn “Apply new themes”.

Nhấn Install và chọn Mac4Lin mouse cursor theme. (/home/username/Mac_files/Mac4Lin_v0.4/GTK Cursor Theme/Mac4Lin_Cursors_v0.4.tar.gz). Chọn “Apply new themes” khi thông báo xuất hiện.

Mac OSX Leopard

Nhấn ‘customize và chọn Mac4Lin_GTK_v0.4. Vào “Window border” tab, chọn Mac4Lin_GTK_v0.4. Nhấn Close.

Mac OSX Leopard

Trên màn hình desktop, nhấn chuột phải chọn Background tab. Nhấn Add và chọn Leopard wallpaper. (/home/username/Mac_files/Wallpapers/Leopard.jpg). Nhấn Close để đóng cửa sổ Appearance.

Mac OSX Leopard

2. Cài đặt Dock (Avant Window Navigator)

Mở terminal (Applications->Accessories->Terminal) và gõ

gksu gedit /etc/apt/sources.list

và thêm 2 dòng sau vào cuối file:

deb http://ppa.launchpad.net/awn-testing/ubuntu hardy main

deb-src http://ppa.launchpad.net/awn-testing/ubuntu hardy main

Lưu và đóng file. Vào terminal, gõ

sudo apt-get update
sudo apt-get install avant-window-navigator-trunk awn-manager-trunk awn-extras-applets-trunk

Vào System->Preferences->AWN manager. Ở bên trái, nhấn vào Theme. Bên phải, chọn Add và vào thư mục Mac_files. Chọn Elegant_glass.tgz file. Chọn option bên phải của Elegant glass theme và nhấn Apply.

Mac OSX Leopard

Tiếp tục chọn bên trái, nhấn vào Applet. Ở bên phải, dịch chuyển xuống Stack Applet. Nhấn vào no, rồi nhấn Activate. Nó sẽ thêm Mac Leopard stack xuống thanh công cụ dước màn hình.

Mac OSX Leopard

Trước khi bạn mở AWN manager, bạn xóa thanh bar ở dưới màn hình desktop trước. Nhấn chuột phải vào thanh bar ở dưới màn hình và chọn “delete this panel”. Mở AWN manager bằng Applications->Accessories->Avant Window Navigator. Khi nó xuất hiện, bạn có thể thêm chương trình của bạn bằng cách lôi và thả vào thanh Dock.

3. Cài đặt OSX Fonts

Mở terminal và gõ:

sudo apt-get install msttcorefonts

nó sẽ cài một số Microsoft fonts vào máy bạn.

Tiếp tục, copy Mac fonts vào trong hệ thống

cd /usr/share/fonts
sudo tar xvzf /home/username/Mac_files/Mac4Lin_v0.4/Fonts/OSX_Fonts.tar.gz

Cấu hình cho fonts:

cd/
sudo tar xvjpf /home/username/Mac_files/Mac4Lin_v0.4/Fonts/fontconfig.tbz -C /etc/fonts

Mở cửa số Appearance (System->Preferences->Appearance) và chọn Fonts tab. Chọn fonts theo hình sau đây. Nhấn Close.

Mac OSX Leopard

4. Chuyển nút đóng cửa sổ sang bên trái

Mở terminal và gõ

gconf-editor

Nó sẽ mở cửa sổ gconf-editor. Di chuyển xuống App->Metacity->general. Bên phải, nhấn đúp vào button_layout và đổi nội dung của nó thành ‘close,minimize,maximize:menu (không có dấu ‘). Nhấn Ok và đóng cửa sổ gconf-editor.

Mac OSX Leopard

Mac OSX Leopard

5. Đổi menubar

Xóa tất cả các icon và chương trình bên trái của thanh công cụ trên màn hình. Nhấn chuột phải lên icon và chọn ‘Remove from panel‘. Thanh bar của bạn sẽ thành:

Mac OSX Leopard

Nhấn chuột phải lên thanh bar, xóa logout icon. Rồi tiếp tục nhấn chuột phải chọn ‘Add to panel‘. Di chuyển xuống và thêm ‘Search for files‘. Nó sẽ thêm “Search for files” vào thanh panel.

Mac OSX Leopard

Bên trái cùng, nhấn chuột phải và chọn ‘Add to panel‘. Di chuyển xuống danh sách và và thêm ‘Main Menu‘. Nó sẽ thêm Apple icon vào bên trái. Bây giờ bạn có thể logout và shutdown máy bằng cách chọn vào Apple icon(giống như Mac OSX).

Mac OSX Leopard

Tiếp đến, chúng ta sẽ cài đặt globalmenu để hiển thị menubar cho mỗi chương trình. Mở terminal,

cd Mac_files
wget http://gnome2-globalmenu.googlecode.com/files/gnome-globalmenu-0.4-svn964.tar.gz
tar zxvf gnome-globalmenu-0.4-svn964.tar.gz
cd globalmenu
sudo dpkg -i *.deb

Nếu có lỗi xảy ra khi cài đặt, thử

sudo dpkg -i -force-overwrite *.deb

Nếu lỗi vẫn xảy ra với gnome-globalmenu-applet, thử

sudo apt-get install -f

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *