(+84) 463.28.7979

Chuyển Windows 7 thành Mac với Snow Transformation Pack


Windows 7 được phát triển nhanh chóng như một hệ thống điều hành rất phổ biến với các tính năng tùy biến và vẻ đẹp hấp dẫn của nó. Bây giờ, thậm chí bạn có thể chuyển đổi Windows 7 để cung cấp một cái nhìn đầy đủ và cảm nhận của một hệ điều hành Mac. Snow Transformation Pack cho phép bạn nhanh chóng thay đổi Skin Windows 7 của bạn thành Snow Leopard skin của OS X.

Để chuyển đổi thì bạn chỉ cần cài đặt Snow Transformation Pack và sau đó khởi động lại thì bạn đã có được Skin của Snow Leopard OS X.

Chú ý: Bạn cần phải tạo System Restore trước khi thực hiện.

snow transformation pack

Lúc khởi động, bạn được chào đón với Welcome Center, mà nó còn cung cấp một số tùy chọn, chẳng hạn như cấu hình tài khoản người dùng, các tập tin hệ thống sửa chữa và và gỡ bỏ Snow Transformation Pack. Các thiết lập được xác nhận bằng cách nhấn vào nút Apply Configuration.

snow transformation pack

Một gói chuyển đổi tuyệt vời cho Windows Vista Windows 7 thay đổi hoàn toàn máy tính của bạn.

Đã kiểm tra trên Windows 7 x86.

Download Snow Transformation Pack

Theo WindowsCbl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>