(+84) 463.28.7979

Chuyện gì đang xảy ra, Google loại bỏ VN khỏi danh sách dẫn đường Google Maps


Vài hôm nay bạn nào đang sử dụng Google Maps trên điện thoại di động chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu vì không thể nào sử dụng dịch vụ dẫn đường (direction) trên thiết bị của mình được dù cho chúng ta vẫn xem được bán đồ bình thường. Điều này là do Google đã âm thầm khóa API liên quan đến việc dẫn đường của Google Maps ở Việt Nam lại, bạn có thể thấy rất rõ trong liên kết nguồn bài viết này. Hiện tại Việt Nam nằm trong danh sách 56 quốc gia không hỗ trợ dẫn đường, rất kỳ lạ vì từ trước đến nay bản đồ Google vẫn sử dụng bình thường ở nước ta mà không gặp khó khăn gì. Hy vọng đây chỉ là một sự cố nhỏ của Google trong khi họ nâng cấp hệ thống, biết đâu qua tuần sau chúng ta có Street View ở Việt Nam thì sao!

Google Maps

Cập nhật: Đã thử nghiệm trên Android, iPad, iPhone, Symbian, máy tính, tất cả đều không hoạt động.

Lưu ý: Vui lòng không bàn chuyện chính trị, Google đã rất cầu thị khi tuân theo yêu cầu của nước ta chỉnh sửa lại bản đồ lãnh thổ cho chính xác. Có thể đây là lỗi hoặc thay đổi trong chính sách của hãng.

Google Maps
Nguồn: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>