(+84) 463.28.7979

Chuyển tiếp nhiều thư đến một người nhận đơn trong Outlook 2013


Nếu bạn đang có nhiều email mà bạn cần chuyển tiếp đến một người nào đó thì bạn không cần phải chuyển từng email riêng biệt hoặc tạo một email mới và đính kèm nó vào trong đó. Có một phương pháp bạn có thể dễ dàng chuyển nhiều email đến người nhận duy nhất là một Email.

Mở Outlook và chọn nhiều thư điện tử trong Hộp thư đến của bạn giống như cách bạn sẽ chọn các tập tin trong Windows Explorer, bằng cách sử dụng Shift và phím Ctrl.

Forward-email-trong-outlook-2013-1

Trong phần Response của tab Home, nhấp vào Forward. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + F.

Một thông báo email mới được tạo ra và các email được chọn sẽ được thêm vào như file đính kèm. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn gửi, viết nội dung của bạn và nhấn Send.

Nếu bạn muốn loại bỏ một trong các email được chọn từ email mới, nhấp chuột phải vào tập tin đính kèm tin nhắn và chọn Remove từ menu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *