(+84) 463.28.7979

CIRP: Cứ 1 người dùng iPhone chuyển qua Samsung thì có 3 người làm ngược lại


Một khảo sát của tổ chức CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) vừa được đăng tải trên website của Fortune sẽ cho chúng ta thấy được tỉ lệ chuyển đổi điện thoại giữa Android vài OS, trong đó nổi cộm nhất là sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai hãng Samsung và Apple. Theothống kê trên 500 người mua smartphone trong khoảng thời gian 1 năm từ 07/2012 đến 06/2013, có đến 20% người chuyển từ Android đang xài trước đó sang iPhone, trong khi chỉ có 7% làm điều ngược lại, bỏ iPhone để mua máy của hãng điện thoại Hàn.

Dưới đây là một số điểm nhấn chính trong báo cáo của CIRP:

  • Trong số những người đang sử dụng iPhone, có 42% số người là nâng cấp từ iPhone trước đó.
  • Trong số những người đang sử dụng smartphone Samsung, có 43% số người là chuyển từ một máy Android khác qua (nhưng không nhất thiết cũng là máy Samsung).
  • Samsung thu hút được nhiều người dùng điện thoại cơ bản trước đó hơn Apple. Trong số những người mua Samsung, có đến 37% trước đó đang xài điện thoại cơ bản trong khi Apple chỉ thu hút được 26%.
  • Trong số những người đổi điện thoại thuộc một hãng khác, Apple lấy đi 33% người dùng từ Samsung còn Samsung chỉ lấy được có 11% người dùng của Apple.
  • Cũng trong số những người đổi điện thoại này, Samsung thu hút người dùng nhiều nhất từ các hãng HTC, Motorola và Nokia. Còn Apple thu hút nhiều nhất từ BlackBerry.

Ngoài ra, khảo sát cũng cho thấy người mua iPhone thường có thu nhập cao hơn và tỷ lệ số người có trình độ học vấn cao cũng nhiều hơn số người dùng của Samsung. Điều này cũng hợp lý vì giá tiền mua một chiếc iPhone lúc nào cũng cao hơn giá bán trung bình của một chiếc điện thoại Samsung. iPhone chỉ có một dòng máy duy nhất trong khi Samsung có hàng chục series khác nhau để phục vụ cho đủ các phân khúc người dùng từ cao đến thấp.

Chú thích bảng:
Bảng 10: Tỷ lệ độ tuổi người mua
Bảng 11: Tỷ lệ thu nhập
Bảng 12: Tỷ lệ về trình độ học vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>