(+84) 463.28.7979

Cisco sắp đóng cửa dịch vụ chia sẻ video FlipShare


Người dùng sẽ chỉ còn khoảng thời gian gần một tháng để tải về để lưu trữ những nội dung đã tải lên dịch vụ này.

Sau khi thông báo “khai tử” dòng máy quay bỏ túi đang khá phổ biến trên thế giới Flip tháng trước, Cisco tiếp tục có các động thái cho thấy sẽ loại bỏ tất cả các dịch vụ đi theo thiết bị này. Theo đó, dịch vụ chia sẻ FlipShare trên web sẽ sớm bị đóng cửa trong thời gian tới.

video FlipShare

Dịch vụ lưu trữ trên web của FlipShare sẽ đóng cửa trong gần 1 tháng nữa.

Bắt đầu tính từ ngày 12/5, Cisco sẽ đặt ngày hết hạn cho dịch vụ chia sẻ video, hình ảnh trên web của FlipShare trong 30 ngày tiếp theo. Cisco không nói rõ các nội dung trên máy chủ sẽ như nào sau thời gian này nhưng gần như chắc chắn sẽ bị xóa.

Người dùng cần tải về và lưu giữ các nội dung này xuống máy tính cá nhân để tránh bị mất dữ liệu. Cisco cũng cung cấp cách thức để tải toàn bộ video, hình ảnh xuống một cách nhanh nhất có thể.

Các video quay bằng Flip chia sẻ trên trang Facebook và Youtube không bị ảnh hưởng.

Cisco cho biết hãng vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các máy ảnh Flip cho đến ngày hết hạn hẳn của dịch vụ FlipShare nói chung, ngày 31/12/2013.

Theo Sohoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *