(+84) 463.28.7979

Citrix phát hành ứng dụng máy ảo cho Chrome OS


Chrome OS là HĐH đám mây với giao diện là các tab và không có khái niệm desktop hay cài ứng dụng… thế nhưng một ứng dụng máy ảo của Citrix sẽ giúp người dùng Chrome OS có thể truy cập nền tảng Windows và sử dụng các ứng dụng, phần mềm. Ứng dụng máy ảo của Citrx có tên Receiver Tech Preview, đây là một ứng dụng miễn phí và người dùng Crome OS có thể tải về từ Chrome Web Store. Việc Citrix phát triển công nghệ ảo hoá cho Chrome OS sẽ cho phép người dùng có thể làm nhiều thứ hơn như Photoshop, chỉnh văn bản… trên các tab của trình duyệt web Chrome. Bên cạnh nền tảng Chrome OS thì ứng dụng máy ảo Citrix Receiver cũng có mặt trên các nền tảng như Windows, Mac, iOS, Android hay BlackBerry. Ngoài Citrix thì VMware cũng được cho là đang có kế hoạch mang công nghệ ảo hoá lên Crome OS nhưng dự án này chưa có ngày phát hành cụ thể. Tải về Citrix Receiver cho Chrome OS tại đây. Vì là một ứng dụng khách (client) nên bạn/công ty của bạn cần cài XenApp hoặc XenDesktop để làm máy chủ phục vụ việc truy cập thông qua Citrix Receiver.

Citrix

Nguồn: TT/PCWorld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>