(+84) 463.28.7979

Clustering DHCP trên Windows Server 8


Trên những điểm nổi tại bật hội nghị BUILD Microsoft đã cho thấy những tính năng mới của máy chủ Windows 8. Một trong những điều mới là Clustering DHCP. Bây giờ Clustering trong DHCP Windows Server 8 có thể dễ dàng để thiết lập và quản lý.

Cluster-DHCP-Server

Khi bạn đã có cluster chỉ cần thêm vai trò và chọn máy chủ DHCP. Chỉ cần cho tắt nút thứ hai Demo. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã cài đặt DHCP Role trên cả hai nút đây không phải là vai trò cluster.

Cluster-DHCP-Server

Chúng tôi chọn một tên NetBIOS và một IP sẽ được sử dụng cho máy chủ DHCP Cluster.

Cluster-DHCP-Server

Và chúng tôi lựa chọn lưu trữ giữ các tập tin DHCP (DB)

Cluster-DHCP-Server

Và như tôi đã nói, nút thứ hai được tắt chỉ dành cho các bản demo để cho bạn thấy cảnh báo hướng dẫn thuật sĩ cho bạn thấy nó là màu vàng và nói rằng chỉ có một nút.

Cluster-DHCP-Server

Như bạn có thể thấy nguồn tài nguyên DHCP đang chạy trên nút 1 và trong màn hình thấp hơn, bạn có thể thấy cấu hình cluster DHCP. Disk, IP, Name và nếu bạn muốn thay đổi điều này đây là nơi thích hợp để làm điều này. Nếu bạn muốn quản lý máy chủ DHCP trong quản lý Cluster View

Cluster-DHCP-Server

Click chuột phải vào DHCP Role.

Cluster-DHCP-Server

Bây giờ tôi đã bật nút thứ hai, tôi có thể làm một chuyển đổi dự phòng, nhưng bạn đã không cấu hình bất cứ điều gì trên nút này trừ cài đặt vai trò Windows DHCP. Nhưng vì nó là một cụm do đó nó sẽ di chuyển cấu hình từ các nút khác.

Cluster-DHCP-Server

Và bạn có thể quản lý cả 2 Node trên Server management.

Cluster-DHCP-Server

Và khá dễ dàng để cấu hình của tất cả các phạm vi DHCP đang ở đây. Một tính năng mới tốt đẹp của máy chủ Windows 8.

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>