(+84) 463.28.7979

Có 1,2 tỉ lượt tải về ứng dụng trong tuần cuối của năm 2011


2011 là một năm bùng nổ về số lượng ứng dụng di động và theo thống kê mà Flurry thực hiện mới đây thì chỉ tính riêng trong tuần cuối của năm 2011, từ lễ Giáng Sinh tới thời điểm đêm trước năm mới, số lượt tải về ứng dụng di động đã đạt 1,2 tỷ với hai nền tảng Android và iOS. Bên cạnh đó, thống kê còn cho thấy trong cùng khoảng thời gian này, có khoảng 20 triệu thiết bị mới được kích hoạt, biến nó trở thành tuần lễ có số máy kích hoạt và lượt tải về nhiều nhất trong lịch sử của Android và iOS. Nếu so sánh với tuần từ 7 tới 14 tháng 12, số lượt tải về ứng dụng chỉ đạt 750 triệu lượt trên cả hai nền tảng. Tính riêng ngày lễ Giáng Sinh, có khoảng 6,8 triệu máy iOS và Android được kích hoạt, cùng với 242 triệu lượt tải về ứng dụng. Trong đó, Mỹ là quốc gia tải về ứng dụng nhiều nhất với 509 triệu lượt trong tổng 1,2 tỷ lượt tải về.

app_download

Nguồn: Pocket-lint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>