(+84) 463.28.7979

Cơ bản về AutoFilter trong Excel 2007


Sử dụng AutoFilter trong Excel 2007 để ẩn một số dữ liệu trong bảng tính của bạn. Ví dụ, bạn có thể tập trung vào việc bán hàng cho một khách hàng cụ thể, hoặc in một danh sách đơn đặt hàng lớn nhất của bạn.

Download ví dụ về AutoFilter

Tạo bảng trong Excel

1. Thiết lập bảng trong Excel

Trong Excel 2007, và các phiên bản sau, bạn nên tạo ra một bảng Excel từ dữ liệu của bạn và sử dụng nó để xây dựng trong tính năng lọc. Nếu bạn đang sử dụng một bảng Excel, bạn có thể bỏ qua phần tiếp theo, lọc cơ sở dữ liệu.

Nếu dữ liệu của bạn không có trong bảng Excel, bạn thực hiện theo các bước sau để chuẩn bị danh sách của bạn cho AutoFilter trong Excel 2007.

 • Thêm Heading: Tại hàng trên của dữ liệu, nhập tiêu đề cho mỗi cột. Trong ví dụ đưa ra ở đây, dữ liệu bắt đầu ở dòng 2 của bảng tính và các tiêu đề ở hàng 1.
 • Không hàng trống hoặc cột: Bạn có thể di chuyển để ô trống trong cột hoặc hàng nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không có hàng hoặc cột nào để trống trong cơ sở dữ liệu.
 • Ngăn cách: Thiết lập lý tưởng là lưu trữ cơ sở dữ liệu của bạn trên một bảng tính mà không có các dữ liệu khác. Nếu đó là không thể thì bạn hãy giữ cho cơ sở dữ liệu được tách ra từ các dữ liệu khác trên bảng tính, với ít nhất một hàng trống ở cuối của cơ sở dữ liệu và một cột trống ở bên phải. Nếu cơ sở dữ liệu không bắt đầu từ ô A1, đảm bảo rằng có một hàng trống ở trên, và một cột trống bên trái.

autofilter Excel 2007

2. Bật tính năng lọc

Trong Excel 2007 nếu bạn đang sử dụng một bảng tính Excel, nó đã được xây dựng tính năng lọc. Nếu dữ liệu của bạn không phải là trong một bảng Excel, hãy làm theo các bước sau để thêm một AutoFilter trong Excel 2007.

 • Lựa chọn ô trong Database.
 • Trên Excel Ribbon, click vào thẻ Data và click Filter.

autofilter Excel 2007

Một mũi tên thả xuống xuất hiện ở phía bên phải của mỗi cột tiêu đề.

Lọc một cột

Với bảng Excel, hoặc AutoFilter trong Excel 2007, bạn có thể bắt đầu lọc từng cột một. Bạn có thể Filter trên một cột, chẳng hạn như Customer, hoặc hai hoặc nhiều hơn nữa.

Ví dụ, Filter cho một khách hàng cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

 • Click vào mũi tên chỉ xuống ở bên phải của tiêu đề Customer.
 • Trong danh sách Customer, click Select All, để gõ bỏ thì bạn bỏ lựa chọn.
 • Click vào ô của Customer mà bạn muốn Filter, ví dụ như MegaStore.
 • Click Ok để xem danh sách Filter.

autofilter Excel 2007

Trong bảng Filter, bạn sẽ thấy một số thay đổi:

 • Chỉ có hàng có tên Customer mà bạn đã chọn xuất hiện, các hàng khác đã được ẩn đi.
 • Số cột của hàng Filter được hiển thị Font màu xanh.
 • Mũi tên chỉ xuống trong cột Customer đã thay đổi thành biểu tượng Filter với mũi tên nhỏ.

autofilter Excel 2007

Filter với hai cột

Sau khi bạn đã Filter một cột, bạn có thể tinh chỉnh kết quả lọc, bằng cách lọc hai hoặc nhiều cột.

Ví dụ, sau khi bạn lọc cho một khách hàng cụ thể, hãy làm theo các bước sau để Filter một sản phẩm:

 • Click vào mũi tên chỉ xuống bên phải Product

Chú ý: khi các cột khác được Filter, bạn có thể không nhìn thấy danh sách đầy đủ của sản phẩm mà bạn chỉ có thể nhìn thấy sản phẩm mà bạn đã chọn Filter.

 • Trong danh sách Product, click Select All, để gỡ bỏ bạn bỏ lựa chọn Select All.
 • Click vào ô, hoặc chọn nhiều ô của Product mà bạn muốn Filter ví dụ như là BananasGrapes.
 • Click Ok để xem danh sách Filter.

autofilter Excel 2007

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *