(+84) 463.28.7979

Codename của các phiên bản Windows


Nói đến Longhorn, nhiều người sẽ nghĩ đến Windows Vista. Nói đến Windows 7 người ta biết ngay đó là… Windows 7. Câu chuyện những tên mã (codename) của các hệ điều hành Windows cũng lắm thú vị.

Windows 3.1

win-3.1

Tiếp nối thành công của phiên bản Windows 3.0 – một khởi đầu tốt cho chuỗi hệ điều hành họ Windows của Microsoft, tháng 3 năm 1992, Microsoft cho ra đời hệ điều hành Windows 3.1 với Code name là Janus.

Windows for Workgroups 3.1

Đây là dòng mở rộng của hệ điều hành Windows 3.1. Nó hỗ trợ việc chia sẻ tài nguyên trên hệ thống dựa trên các người dùng. Giao thức được sử dụng là SMB (Server Massage Block). Code name là Kato, Sparta.

Windows 95

win95

Đến với hệ điều hành Windows 95, Microsoft như tạo nên bước đột phá trong việc xây dựng giao diện đồ họa cho người dùng. Hệ điều hành này được phát hành vào ngày 24 tháng 4 năm 1995. Code name được dùng là Chicago.

Windows 96

Phiên bản này chưa từng được phát hành, nó chỉ cập nhật thêm Internet Explorer 4.0 vào Windows. CodeName là Nashville.

Windows 98

Vào ngày 25 tháng 6 năm 1998, hệ điều hành Windows 98 được phát hành. Và với codename mới Memphis, nó được xem như là một “manh mối” để kích hoạt hiện tượng trứng phục sinh trong các chương trình.

Windows 2000

Đây được xem là bước đệm cho sự thành công tiếp theo của hệ điều hành Windows XP. Windows 2000 được phát hành vào ngày 17 tháng 01 năm 2000 với CodeName là Odyssey.

winme

Windows ME

ME là chữ viết tắt của chữ Millenium Edition (Phiên bản Thiên niên kỷ). Phiên bản này được phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2000. Khi đó phiên bản Internet Explorer được tích hợp vào là bản 5.5. CodeName của Windows ME là Georgia.

Windows XP

Tiếp nối sự thành công trong việc phát triển phiên bản Windows 2000 và Windows ME, Microsoft cho ra đời phiên bản hệ điều hành mới với nhiều cải tiến vượt bậc, đặc biệt là tính năng đồ họa. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2001 phiên bản đầu tiên của Windows XP được phát hành với CodeName Whistler, đến phiên bản SP1 thì CodeName được đổi thành Trainyard và Springboard cho SP2.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *