(+84) 463.28.7979

Công cụ Outlook Configuration Analyzer: Phân tích các vấn đề hồ sơ Outlook


Microsoft đã phát hành công cụ phân tích cấu hình Outlook Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT ) và bây giờ đã có sẵn để bạn có thể tải về. Công cụ này đã được phát triển bởi một các kỹ sư hỗ trợ của Microsoft và sẽ cung cấp một cách để bạn có thể phân tích hồ sơ cá nhân của Microsoft Office Outlook cho các cấu hình phổ biến của bạn mà có thể gây ra một số vấn đề trong Outlook.

Outlook Configuration Analyzer Tool

Phân tích các vấn đề về hồ sơ trong Outlook

Bạn có thể sử dụng phiên bản đầu tiên của OCAT để làm các việc sau đây:

  • Quét máy tính của bạn
  • Mở lần quét trước đây chạy trên máy tính của bạn
  • Import quét từ máy tính khác
  • Sử dụng một số định dạng báo cáo để xem kết quả quét
  • Start công cụ Exchange Remote Connectivity Analyzer
  • Gửi phản hồi cho nhóm OCAT

Nếu bạn là một nhân viên Trợ giúp bận rộn khi người sử dụng cuối kêu gọi sự trợ giúp của bạn với Outlook hoặc khi bạn muốn xác định các vấn đề có thể đến với Outlook, công cụ này có thể là một dịch vụ tuyệt vời cho bạn thực hiện những vấn đề này.

Download Outlook Configuration Analyzer Tool

Một khi bạn đã tải về và cài đặt công cụ Outlook Configuration Analyzer, thiết lập các tùy chọn của bạn cho quét và chạy nó. Nó sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo chi tiết của hồ sơ Outlook hiện tại của bạn. Báo cáo này bao gồm nhiều thông số về hồ sơ của bạn và nó làm nổi bật bất kỳ vấn đề nào được biết đến có thể được tìm thấy.

Outlook Configuration Analyzer Tool

Outlook Configuration Analyzer Tool

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>