(+84) 463.28.7979

Công nghệ chiếu sáng của Flex Lighting giúp giảm 40% lượng bóng LED


Một công ty công nghệ mang tên Flex Lighting đã giới thiệu một công nghệ chiếu sáng mới giúp giảm 40% số bóng đèn LED so với các công nghệ hiện tại. Flex Lighting sử dụng một hoặc hai đèn LED để đưa ánh sáng qua các tấm phim mỏng đến bề mặt của màn hình. Tấm phim của Flex Lighting có thể dùng được với cả màn hình màu lẫn màn hình trắng đen và nó có thể được tắt đi khi không cần thiết. Flex Lighting cũng nói rằng tấm phim này tiêu thụ rất ít năng lượng. Trước đây, Sony cũng đã có máy đọc sách PRS-700 dùng công nghệ LED chiếu cạnh nhưng nó để lại các vùng sáng không đồng đều. Tấm phim của Flex Lighting tỏ ra hiệu quả hơn so với công nghệ của Sony vì có thể giải quyết được vấn đề trên cũng như giảm độ mỏng viền màn hình và tăng độ linh hoạt của sản phẩm. Hiện tại, hãng chưa cống bố sẽ hợp tác với nhà sản xuất nào cũng như thời gian ra mắt của một sản phẩm dùng tấm phim này.

FlexLighting

Video trình diễn hoạt động của công nghệ chiếu sáng của Flex Lighting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>