(+84) 463.28.7979

Cuộc chiến thứ hai giữa IE, Firefox và Chrome


* Nhìn lại kết quả cuộc chiến thứ nhất:

Sau cuộc đọ sức lần thứ nhất và tổng kết lại kết quả vào đầu tháng 5 năm 2011 giữa ba trình duyệt này thì giữa tháng ba và tháng tư, Internet Explorer đã giảm 0,81%, Firefox, trong khi đó, so với hai tháng trước đó tổng cộng đã mất 0,17%. Còn Chrome thì đạt được 0,37 %. Safari tăng 0,54 %, ngược lại Opera mất 0,01 %.

Browser
(Biểu đồ tổng thể thị phần mà từng trình duyệt đạt được)

Internet Explorer lại một lần nữa mất điểm tới 55,11%. Trong đó IE9 cuối tháng chiếm 2,41 % của thị trường. IE8 mất 1,35 %, nhưng nó vẫn được xem là trình duyệt phổ biến nhất trên thế giới. IE7 đã giảm 0,52 % và IE6 giảm 0,12 %. Có dự báo rằng IE6 sẽ rơi xuống dưới mốc 10% trong vài tháng tới.

Trong khi đó Firefox vẫn đạt 21,63% (năm trước 24,72 phần trăm). Có vẻ như Firefox 4 không giúp Mozilla giành lại thị phần. Thực tế là Firefox 4 đạt 5,43 % trong toàn thị trường. Firefox 3.6 mất 3,66 % và Firefox 3.5 mất 0,15 %.

Chrome đã đạt mức cao mới là 11,94%. Các trình duyệt được tích hợp trong việc cập nhật hệ thống đối với Google. Chrome 11 đạt 0,50 % mặc dù chỉ mới được phát hành vào cuối tháng, Chrome 10 đã đạt được 3,32 %. Chrome 9 đã giảm 3,17 %.

* Kết quả cuộc chiến thứ hai:

Với tất cả các trình duyệt IE, Firefox và Chrome trong đó từ những cải tiến mới ở những phiên bản tuyệt đối hiện tại của IE9, Firefox5, Chrome 12, cuộc chiến trình duyệt thứ hai này lại mở ra nhiều nhận định mới về tính năng, cho thấy được sự ưa chuộng của dối với các trình duyệt như thế nào. Sau đây chúng ta hãy nhìn vào các con số cụ thể mà thị phần vừa đánh giá và cung cấp:

Giữa tháng 5 và tháng 6, Internet Explorer đã giảm 0,59 %, so với tháng trước đó. Trong khi đó Firefox giảm xuống 0,04 %. Riêng đối với Chrome lại tăng thêm 0,59 %, Có thể nói, ở cuộc chiến này Chrome đã chiến thắng cuối cùng của tháng, còn đối với Safari chỉ tăng 0,20 %. Opera thì mất 0,14 %.

Trong tổng số 53,68 % thị phần đạt được, Internet Explorer đã một lần nữa đạt mức thấp mới, cho đến cuối tháng IE9 chỉ đạt 5,63 % của thị trường (tăng 1,44 %). IE8 mất 1,21 %, tuy nhiên hiện tại nó vẫn được xem là trình duyệt phổ biến nhất trên thế giới. IE7 đã giảm 0,46 % và IE6 chỉ giảm 0,18 %. Hy vọng của nhà quản lý là IE6 sẽ giảm dưới mức 10 phần trăm vào tháng tới.

Trong tổng số 21,67 % thị phần đạt được, Firefox vẫn đạt ở mức thấp hơn năm ngoái (24,72 phần trăm). Có vẻ như Firefox Firefox 4 và 5 vẫn không giúp Mozilla giành lại thị phần tổng thể. Tuy thực tế tháng trước Firefox 4 đã chiếm tới 10,46 % của thị trường (tăng 0,38 %) và Firefox 5 đạt 2,05 % (phiên bản mới nhất ra vào cuối tháng sáu). Riêng hai trình duyệt Firefox 3.6 và Firefox 3.5 bị mất 2,34 %.

Trong tổng số 13,11 % thị phần đạt được, Chrome đã đạt mức cao mới. Các trình duyệt được xây dựng trong hệ thống cập nhật đang làm việc kỳ diệu cho Google. Chrome 12 đã đạt con số 7,32% (tăng 7,32 %). Trong khi đó Chrome 11 giảm 3,93 % và Chrome 10 giảm 0,58 %.


(Biểu đồ tổng thể thị phần mà từng trình duyệt đạt được)

Với con số 160 triệu người truy cập mỗi tháng, theo TechSpot thì trình duyệt Firefox là đứng đầu về số lượng truy cập, IE là thứ hai, Chrome là thứ ba, Safari là thứ tư, và Opera là thứ năm. Riêng trong tháng 5 và tháng 6 thì Chrome đứng đầu và kế tiếp là Safari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *