(+84) 463.28.7979

Dịch vụ Google Sites hỗ trợ người dùng smartphone


Dịch vụ Google Sites đã được cập nhật mới giúp người dùng smartphone có thể ứng dụng dễ dàng và tiện lợi hơn trước.

Google Sites

Vốn có chức năng hỗ trợ mọi người tạo trang web đơn giản để kết nối với bạn bè, Google Sites đã thu hút được lượng người dùng không nhỏ, tuy nhiên trước đó dịch vụ này mới chỉ dành cho người dùng desktop.

Hiện “gã khổng lồ tìm kiếm” đã đưa vào tính năng mới hỗ trợ các thiết bị di động chạy iOS 3.0 hoặc Android 2.2 có thể sử dụng Google Sites hiệu quả.

Khi Google Sites phát hiện người truy cập sử dụng smartphone, dịch vụ này sẽ tự động điều chỉnh độ rộng trang phù hợp với độ rộng của thiết bị. Ngoài ra, một loạt chi tiết khác như các sidebar hay các liên kết thả xuống cũng được tinh chỉnh hợp lý với loại màn hình nhỏ hơn desktop.

Để kích hoạt tính năng mới của Google Sites, người dùng cần truy cập vào mục General SettingsMore ActionsManage Site và bấm “Automatically adjust site for mobile phones” (Tự động điều chỉnh trang cho điện thoại di động).

Ngoài ra, ngay ở trên máy desktop, người dùng cũng có thể xem trang Google Sites của họ trên màn smartphone sẽ trông như thế nào, bằng cách chọn More ActionsPreview As Viewer (Mobile).

Theo Vietnam +

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>