(+84) 463.28.7979

Định dạng ảnh GIF tròn 25 năm tuổi


Cả thế giới hôm nay chào đón lễ sinh nhật thứ 25 của định dạng ảnh GIF (Graphics Interchange Format) rất phổ biến trên Internet. Đúng vào ngày 15/6/1987, công ty CompuServe đã giới thiệu định dạng ảnh GIF ra thế giới Internet, khi đó nó là một trong hai chuẩn ảnh được sử dụng phổ biến trên các website. Định dạng ảnh GIF hỗ trợ 8 bit trên một điểm ảnh, nó cũng là chuẩn ảnh hỗ trợ thuộc tính động (animation). Vì giới hạn về màu sắc của nó mà GIF chỉ được sử dụng cho những hình ảnh đơn giản với các vùng đồng màu như logo. Những hình ảnh GIF được nén sử dụng công nghệ nén dữ liệu lossless LZW (Lempel-Ziv-Welch). Dailydot đã tổ chức sinh nhật lần thứ 25 của GIF bằng rất nhiều hình ảnh động với chủ đề là sinh nhật lần thứ 25, các bạn có thể xem thêm tại đây.

Nguồn: GizmodoWikipediaDailydot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>