(+84) 463.28.7979

Đồng bộ Outlook 2010 và Google Contact


Nếu bạn đang tìm cách để đồng bộ Google Contact của bạn với Outlook 2010, thì GO Contact Sync là một công cụ có thể giúp việc này. Nó là một công cụ nhỏ có 5 tuỳ chọn đồng bộ và bao gồm đồng bộ cả một chiều và 2 chiều.

Nhập thông tin tài khoản Google của bạn, cung cấp cho đồng bộ Profile một tên, chọn tùy chọn đồng bộ và nhấn Sync. Quá trình đồng bộ sẽ mất một vài phút, tùy thuộc vào kết nối internet của bạn và số Contact trong tài khoản Google của bạn. Một chức năng tuyệt vời của tùy chọn là ‘Sync Deletion’. Nếu tùy chọn này được kích hoạt và khi bạn xóa một liên lạc từ Google thì nó cũng sẽ bị xóa khỏi Outlook và ngược lại.

GOContactSync

Tiến trình sẽ chạy ở khay hệ thống và có thể được thiết lập để chạy lúc Windows khởi động. Nếu bạn muốn cập nhật Contact trên cả Gmail và Outlook thì sau đó bạn có thể chọn để đồng bộ tự động sau bao nhiêu phút (mặc định là 2 giờ).

Download GO Contact Sync

Ban đầu công cụ này được phát triển cho Microsoft Office Outlook 2007, nhưng công cụ này cũng có thể làm việc tốt trên Outlook 2010.

Theo WindowsClb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *