(+84) 463.28.7979

Đổi định dạng nhạc phim thông minh với Smart Converter


Smart Converter là ứng dụng dành cho Mac OS X với tính năng chuyển đổi định dạng nhạc phim một cách nhanh chóng. Để bắt đầu chuyển đổi định dạng, bạn chỉ cần kéo thả tập tin đó vào giao diện của Smart Converter, sau đó chọn định dạng xuất theo kiểu thiết bị bạn sẽ dùng để chơi.

Smart converter

Ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa các định dạng thông dụng như MP4, WMV, MPEG, MP3, AAC,… và tương thích với hầu hết các thiết bị chơi nội dung số hiện nay. Khi vừa nhận được tập tin, Smart Converter sẽ phân tích và xác định những thành phần nào cần chuyển đổi, những gì có thể giữ lại để tương thích với định dạng xuất. Như vậy, người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian, đồng thời giữ lại chất lượng cao nhất có thể của tập tin. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên Mac App Store.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>