(+84) 463.28.7979

Đổi font mặc định trong Excel 2007


Excel 2007 sử dụng bộ font rất mới là Calibri làm font mặc định trong Windows Vista, nhưng nếu bạn muốn sử dụng một font khác hoặc thay đổi size của font, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt trong cửa sổ Excel options.
Đầu tiên, bạn click trên Offce Button và chọn Excel options, dưới góc bên phải của menu kết quả.

b21

Chọn tab Popular ở bên trái, sau đó bạn thấy một cửa sổ, ở giữa cửa sổ bạn có thể thực hiện đổi font mặc định sử dụng các lựa chọn.

b22

Bây giờ khi mà bạn tạo một worksheet, bạn sẽ nhìn thấy font được cài đặt một cách tự động cho lựa chọn mới của bạn.

b23

Bạn luôn luôn có thể thay đổi font sử dụng Ribbon một cách hiệu quả, nhưng nó chỉ hoạt động với worksheet hiện thời.

Vu Ly (Theo Howtogeek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *