(+84) 463.28.7979

Đã có Absinthe 2.0 jailbreak untethered iOS 5.1.1 (cập nhật bản 2.0.1)


Vậy là nhóm Chronic-Dev Team đã chính thức phát hành bản Absinthe 2.0 dùng để jailbreakuntethered iOS 5.1.1, bao gồm cả các máy dùng chip A5/A5x như iPhone 4s và iPad 3. Absinthe 2.0này vẫn rất dễ dùng, tương tự như bản 0.4 cũ từng được tung ra để jb iOS 5 trên iPad 2 và iPhone 4s trước đây. Chúng ta chỉ việc chạy chương trình, cắm thiết bị muốn jb và bấm nút, chờ một chút là xong.

Chronic-Dev-Team

Các thiết bị iOS có thể jb bằng phần mềm này:
  • iPhone 4s
  • iPhone 4
  • iPhone 3GS
  • iPad 3 (iPad 2012)
  • iPad 2
  • iPad 1
  • iPod touch 3G/4G
  • Apple TV Gen 2 (không jb được Apple TV Gen 3)

Cập nhật bản sửa lỗi: 2.0.1

Tải về Absinthe 2.0.1: Mac - Windows - Linux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>