(+84) 463.28.7979

Đã có Firefox 9 dành cho máy tính bảng Android


Mozilla cũng đã cho biết tại blog của họ rằng :”Firefox dành cho Android sẽ được phát triển và tối ưu hóa các tính năng phổ biến hơn ở các máy tính bảng màn hình lớn. Sẽ bao gồm các tính năng như Firefox Sync, chức năng History, tab mở, bookmark và lưu mật khẩu người dùng, ngoài ra phiên bảng mới này sẽ có giao diện mới, sữa chữa một vài lỗi nhỏ ở phiên bản trước và cải thiện tốc độ khởi động trình duyệt nhanh hơn.
Mozilla

Bạn có thể tham khảo qua đoạn video dưới đây, được cung cấp bởi nhà phát triển trình duyệt này – Mozilla để tham khảo qua một số tính năng mới của phiên bản mới này. Hiện tại người dùng có thể tải phiên bản này từ Android Market.

http://www.youtube.com/watch?v=FNcgXMW3_0M&feature=player_embedded

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>