(+84) 463.28.7979

Đã có thể tải nâng cấp iOS 5.1 cho iPad, iPod Touch và iPhone


Ngay bây giờ bạn có thể tải về phiên bản iOS mới nhất 5.1 chính thức cho iPad, iPhone hoặc iPod Touch của bạn. Vào trong phần Settings/General/Software Update để chọn update qua Wifi… Nhiều tính năng hay được thêm vào phiên bản iOS mới này như:

iOS-5.1

  • Có thể xoá hình trong Photo Stream,
  • Nút chụp hình bây giờ có sẵn ở màn hình khóa máy của iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3Gs và iPod Touch Gen 4
  • Nhận dạng khuôn mặt khi chụp hình bây giờ sẽ có biểu tượng ở mặt được nhận dạng
  • Ứng dụng Camera cho iPad được thiết kế lại
  • Một số tính năng khác
  • Sửa một số lỗi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>