(+84) 463.28.7979

Đăng nhập vào Gmail (Nhiều tài khoản)


Gmail là nhận được nhiều hơn và phổ biến hơn là một trong những nhà cung cấp dịch vụ webmail tốt hơn và người sử dụng đăng nhập tài khoản Google. Để đăng nhập hoặc đăng nhập vào Gmail, bạn có thể truy cập, http://mail.google.com, nhưng nếu bạn sở hữunhiều tài khoản Google, sau đó khi bạn chuyển đổi giữa các dịch vụ Google, bạn cần phải đăng nhập và đăng xuất. Với một kịch bản Greasemonkey đơn giản, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tài khoản Google, mà không cần phải đăng nhập và đăng xuất mỗi lần. Một khi bạn đã cài đặt Greasemonkey add-on cho Firefox, cài đặt Script Users.

Switch-multi-email

Lần đăng nhập tiếp theo khi bạn đăng nhập vào Gmail hoặc bất kỳ tài khoản Google, bạn có thể thấy một  danh sách thả xuống ở bên phải cùng, nơi bạn có thể thêm tài khoản mới. Khi bạn muốn chuyển đổi tài khoản, chọn tài khoản từ trình đơn thả xuống danh sách và kịch bản này sẽ tự động chuyển các tài khoản mà không cần phải đăng nhập và đăng xuất.

Kịch bản đã được thử nghiệm và làm việc tại:

 • GMail
 • Google Apps
 • Google search pages
 • iGoogle
 • Picasa Web Albums
 • Google Docs and Spreadsheets
 • Google Reader
 • Google Calendar
 • Google Bookmarks
 • Google History
 • Google Notebook
 • Google Webmaster Tools

Install User Script

Theo W8forums.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *