(+84) 463.28.7979

Đăng nhập Windows Server 2008


Sau khi bạn hoàn tất quá trình cài đặt Windows Server 2008 và bạn nhấn Ctrl + Alt + phím Delete. Sau đó bạn quên mất tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.

Đặc biệt bạn không tạo ra một vài tài khoản trong quá trình cài đặt. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đăng nhập vào Windows Server 2008

Với Windows Server 2008 RC0 và bản Beta của Windows Server 2008, bạn sẽ tự động đăng nhập sau khi bạn cài đặt thành công Windows Server 2008, và sau đó bạn tạo mật khẩu cho tài khoản quản trị từ tuỳ chọn đầu tiên trong cửa sổ Initial Configuration Task (hình 1).

logon-windows-2008-1

Hình 1.

Nhưng ngược lại, với phiên bản Windows Server 2008 RC1 và RTM, Windows sẽ không tự động đăng nhập khi bạn hoàn thành quá trình cài đặt và tuỳ chọn thiết lập mật khẩu cho tài khoản quản trị sẽ bị remove khỏi Initial Configuration Tasks (hình 2).

logon-windows-2008-2

Hình 2.

Đây là bởi vì trong đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy sau khi quá trình cài đặt thành công là bạn cần phải nhấn đồng thời: Ctrl + Alt + delete và nó làm cho một vài người quản trị viên cảm thấy bối rối không biết cách đăng nhập vào server (hình 3). Với bạn, bạn sẽ làm như thế nào để có thể đăng nhập vào server.

logon-windows-2008-3

Hình 3.

Bạn có thể đăng nhập vào Server khá là dễ dàng sau khi bạn nhấn đồng thời Ctrl + Alt + delete, bạn click vào biểu tượng Other User (hình 4) và bạn sẽ được yêu cầu nhập username, password. Điều đó thật là lạ phải không, vì trong quá trình cài đặt bạn không cấu hình bất cứ điều gì cho tài khoản. Không giống với các hệ điều hành phiên bản trước, trong quá trình cài đặt bạn sẽ được yêu cầu cấu hình mật khẩu cho tài khoản Administrator, nhưng đối với Windows Server 2008 thì không có điều đó.

logon-windows-2008-4

Hình 4.

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *