(+84) 463.28.7979

Điện thoại có giao diện làm từ nước


Chiếc điện thoại trong suốt của nhà thiết kế người Hàn Quốc có ý tưởng hết sức độc đáo đó là dùng những giọt nước để tạo nên giao diện màn hình cho mình. Máy có hình dáng khá mỏng, trong suốt từ đầu đến cuối kể cả màn hình AMOLED, pin dạng lỏng và dùng dòng điện để ‘kích thích’ định hình cho các giọt nước, tạo nên giao diện các hình ảnh và biểu tượng trên màn hình.

Nguồn: Coroflot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *