(+84) 463.28.7979

Điều tra sử dụng điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc


Bắt đầu từ ngày 1 – 30/6 tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện cuộc điều tra về hiện trạng sử dụng dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh và truyền hình toàn quốc năm 2010. Mục đích cuộc điều tra là thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý và nhằm xây dựng các dự án phát triển hạ tầng giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Internet_VN

Cuộc điều tra trên nhằm cụ thể hóa Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010. Đây là cuộc điều tra có quy mô rộng khắp, từ gia đình, thôn bản, làng xã đến tổ dân phố, phường xã, thị trấn và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình trên cả nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trần Đức Lai, cuộc điều tra lần này sẽ giúp đánh giá hệ thống hạ tầng, mức độ ứng dụng công nghệ và hiện trạng sử dụng dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh truyền hình trong nhiều năm qua. Cuộc điều tra sẽ giúp các cơ quan nhà nước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm nâng cao năng lực quản lý và ban hành các chính sách liên quan.

Đối tượng điều tra bao gồm:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cùng cấp;

- Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp xã, Trạm Y tế xã, Thư viện xã, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đóng trên địa bản xã, điểm Bưu điện Văn hóa xã;

- Các hộ gia đình;

- Các doanh nghiệp viễn thông và Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet;

- Các trạm phát tín hiệu phát thanh, truyền hình do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.

Theo Vnmedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>