(+84) 463.28.7979

DocumentsToGo tiếp tục hỗ trợ iOS, Android, Maemo …


Có vẻ như những thông tin về việc RIM mua lại DataViz không thực sự chính xác. Đúng là hai công ty đã hợp tác với nhau, nhưng RIM chỉ mua lại một phần của DataViz chứ không phải toàn bộ.

Việc hợp tác này ảnh hưởng trực tiếp đến WebOS khi bộ phần mềm DocumentsToGo phiên bản dành cho hệ điều hành này đã bị ngừng phát triển. Và chỉ có thế, những người dùng iOS, Android, Maego hay Windows Mobile vẫn được hỗ trợ bình thường. Ngày 13/09 vừa qua, DocumentsToGo 4.0 đã ra mắt hỗ trợ iOS 4.

Chuyên viên điều phối và marketing của DataViz, Wesley Hamnett đã phát biểu khi được hỏi về vấn đề này: “Chúng tôi không được phép tiết lộ các điều khoản trong việc hợp tác giữa RIM và DataViz. Điều bạn có thể biết đó là RIM chỉ mua 1 phần và DataViz vẫn là chính nó, chúng tôi vẫn hoạt động bình thường. DataViz cam kết tiếp tục hỗ trợ các nền tảng mà từ trước tới nay vẫn làm bao gồm cả iOS và Android. Thời gian tới đây chúng tôi sẽ phát hành những bản cập nhật mới của phần mềm DocumentsToGo, và hãy chờ đợi những dịch vụ khác từ chúng tôi trong tương lai không xa“.

Nguồn: bbleaks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *