(+84) 463.28.7979

Đổi tên hàng loạt tập tin của bạn nhanh chóng với File Renamer


Hiện nay hầu hết các máy chụp hình kỹ thuật số, các file ảnh sau khi chụp sẽ được lưu với tên mặc định của máy, thường là bắt đầu với DSC hoặc P hoặc một số chữ cái khác theo sau các con số. Nếu bạn muốn đổi tên mặc định của hình sau khi copy vào máy tính để tiện cho việc quản lý và sử dụng, thì việc đổi tên theo cách thủ công sẽ làm bạn mất khá nhiều thời gian.

File_Renamer

File Renamer một tiện ích nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn nhanh chóng đổi tên cho hàng loạt các tập tin cùng lúc nhanh chóng và vô cùng dễ dàng.

Chương trình có giao diện làm việc đơn giản, tương thích với mọi Windows, bạn tải về sử dụng miễn phí tại: http://smurphy.co.uk/renamer/SMRSetup.exe (1.32MB)

Để sử dụng chương trình, đơn giản bạn chỉ cần duyệt đến thư mục lưu các file cần đổi tên hàng loạt tại cột bên trái tương tự như khung Windows Explorer, sau đó kích chọn tên các file mà bạn muốn đổi tên ở cột bên phải, nhập tên mới mà bạn muốn sử dụng trong khung New name và bấm nút Rename. Ngay lập tức tất cả các file được chọn sẽ được đổi tên bằng cách sử dụng văn bản nhập vào theo sau là một số tuần tự và phần mở rộng tập tin là không thay đổi. Ngoài ra còn có những lựa chọn trong trường hợp các file trùng lặp được tìm thấy và cũng để di chuyển tất cả các file vào thư mục mới

Theo nirmaltv.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *