(+84) 463.28.7979

Download Adobe Photoshop CS5


Adobe đã phát hành phiên bản mới nhất của Photoshop CS5. Phiên bản mới nhất đi kèm với rất nhiều tính năng mới bao gồm Content Aware Fill, Superior HDR imaging, Extraordinary painting effects và nhiều tính năng hơn nhiều. Content Aware fill là một cái gì đó mà được nói chuyện về rất nhiều. Nó có thể loại bỏ bất kỳ chi tiết hình ảnh hoặc đối tượng và xem như Content-Aware Fill kỳ diệu lấp đầy trong không gian để lại phía sau. Công nghệ đột phá phù hợp với ánh sáng, giai điệu và tiếng ồn để nó trôngnhư thể loại bỏ nội dung không bao giờ tồn tại. Để trải nghiệm những tính năng mới, tải về phiên bản dùng thử của CS5.

Adobe-Photoshop-CS5

Download Photoshop CS5 Full Version (980MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>