(+84) 463.28.7979

Dr.WEB CureIt! 6.00.5 [16.03.2011]


Dr.Web CureIt! là một chống virus và chống phần mềm gián điệp, công cụ quét virus được phát triển trên các công cụ Dr.Web mà sẽ giúp bạn nhanh chóng quét và chữa bệnh, nếu cần thiết, một máy tính mà không cần cài đặt Dr.Web Anti-virus.

Dr.Web CureIt! tự động phát hiện ngôn ngữ của hệ điều hành được cài đặt và thiết lập giao diện quét phù hợp (nếu ngôn ngữ địa phương không được hỗ trợ, tiếng Anh được kích hoạt).

Dr.Web CureIt! hỗ trợ các ngôn ngữ sau: tiếng Nga, tiếng Ả Rập, tiếng Armenia, Bungary, Belorussia, Cộng hòa Séc, tiếng Anh, tiếng Estonia, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha, tiếng Ukraina.

Dr.Web CureIt! chứa nhất cập nhật tiện ích cho các virus Dr.Web cơ sở đi lên với tần số hai lần mỗi giờ ở khoảng thời gian đệ trình phần mềm độc hại cao

Dr.Web CureIt! phát hiện và loại bỏ
■ Mass-mailing worms
■ E-mail vi rút
■ Peer-to-peer virus
■ Internet sâu
■ Tập tin virus
■ Trojans
■ Stealth virus
■ virus đa hình
■ virus vô hình
■ Macro virus
■ MS Office virus
■ Script virus
■ Spyware
■ spybot
■ ăn cắp mật khẩu
■ Keyloggers
■ Paid Dialers
■ Phần mềm quảng cáo
■ Riskware
■ Hacktools
■ Backdoors
■ Joke chương trình
■ script độc hại
■ phần mềm độc hại khác

Free Download

External Mirror 1 [EXE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *