(+84) 463.28.7979

Dropbox Automator, tự động hóa tài khoản Dropbox của bạn


Công cụ nền web Dropbox Automator giúp bạn tự động hóa một số công việc khi một (hoặc nhiều) tập tin được thêm vào thư mục nào đó trong tài khoản Dropbox của bạn. Ví dụ, bạn có thể tải một bức ảnh vào thư mục Photos của Dropbox, dịch vụ Dropbox Automator sẽ tự tải bức ảnh đó lên Flickr hoặc Facebook và gắn tag cho các bức ảnh đó theo ý muốn của bạn. Hoặc như bạn thêm một tập tin Word, tập tin này sẽ tự động được chuyển sang định dạng PDF, kí tên của người dùng, sau đó nén lại và email cho ai đó. Dropbox Automator sẽ giúp giảm đáng kể thời gian mà bạn phải bỏ ra nếu như thực hiện các công việc kể trên hoàn toàn thủ công. Xin mời truy cập vào trang http://dropboxautomator.com/ để dùng thử và chia sẻ những “hành động” mà bạn cấu hình cho tài khoản Dropbox của mình để mọi người có thể tham khảo và áp dụng cho bản thân để việc lưu trữ và trao đổi thông tin của chúng ta trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Dropbox

Ngoài các thao tác kể trên, bạn còn có thể tạo chữ kí tự động cho tập tin PDF, giảm kích thước ảnh, xoay ảnh, thêm chữ vào hình ảnh, áp dụng một số hiệu ứng, đóng dấu một ảnh nhỏ lên tập tin hình ảnh, mã hóa tập tin, giải mã tập tin,…

Bước cấu hình tương đối đơn giản. Trước hết, bạn sẽ cần cho phép Dropbox Automator truy cập vào các tập tin của bạn. Khi làm thao tác này, trình duyệt sẽ hiện ra trang web của Wappwolf, dịch vụ nền giúp Dropbox Automator hoạt động. Nhấn Allow để tiếp tục. Sau đó, bạn cần chọn lấy một thư mục để áp dụng việc tự động hóa. Lưu ý: quá trình xử lí dữ liệu có thể mất một vài phút và kết quả sẽ được bỏ vào thư mục có tên “results”. Đây mới chính là kết quả cuối cùng. Còn thư mục “processed” chỉ là các tập tin đang được xử lí, đừng dùng chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>