(+84) 463.28.7979

Dual Boot Windows Mobile với Android HTC HD2


Với HTC HD2 thì mặc định được sử dụng Windows Mobile và nó cũng cho phép bạn có thể cài đặt hệ điều hành Android trên SD card. Có một vấn đề ở đây là làm thế nào để có thể chạy Android cùng với Windows Mobile. Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng khởi động kép trên HTC HD2.

HTC HD2

Nếu bạn muốn khởi động kép Windows Mobile với Android trên HTC HD2, chỉ cần làm theo các bước sau.

 1. Cài đặt Android trên thẻ nhớ của bạn.
 2. Tháo SD card.
 3. Khởi động lại HD2 để boot vào Windows Mobile.
 4. Cài đặt ứng dụng dual boot Jmz trên HD2, bạn có thể download tại đây.
 5. Chèn SD card vào HD2.
 6. Khởi động lại HD2 và bạn sẽ nhìn thấy màn hình lựa chọn sau khi màn hình Welcome.

“Choose your operating system of choice to boot!”

  Xem video

  Nguồn: Thegadgets

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>