(+84) 463.28.7979

Dùng Disk01 của máy khác để cài cho máy mình


Bạn đang muốn cài lại MacOS cho máy của mình nhưng tiếc thay lại không có Disk01 kèm theo máy, cũng không có Disk Mac OS X Install Retail nào cả. Nếu bạn có thể mượn được Disk01 của máy khác (bất kì máy nào) thì thật may mắn vì bạn có thể dùng disk đó để cài cho máy mình được.

Trên nguyên tắc là ngoài những Disk Retail có thể cài cho tất cả các máy thì những Disk01 kèm theo máy nào chỉ có thể cài cho máy đó. Bạn không thể mang Disk01 của máy khác mà cài cho máy mình được. Tuy nhiên đó chỉ là những điều Apple nó, bạn vẫn có thể dùng Disk01 theo máy khác được. Thao tác thực hiện chỉ có vài bước, mục tiêu chính là phải xoá được file cpu_check là xong.

Các bước thực hiện:
Bước 1:

  • Tạo file image *.dmg của Disk01 mà bạn có.
  • Restore file image đó ra một phân vùng ổ cứng, có thể trong máy hoặc hdd box cũng được.
  • Mình đã Restore và đặt tên cái ổ cài đặt đó là Install (bạn có thể dùng bất cứ cái tên nào khác, nhưng hãy nhớ nó)

Bước 2: Mở Terminal và làm theo các lệnh sau

diskutil list
Kiểm tra danh sách các ổ cứng

cd /Volumes/Install/usr/libexec
Bước này để chuyển đến thư mục libexec trong phân vùng Install

open .
Để mở thư mục này trong Finder

Bước 3: Tìm file cpu_check và xóa nó đi, nhớ Empty thùng rác.
Bước 4: tiến hành cài MacOS cho máy bằng bộ cài vừa tạo.

Chúc may mắn!

Nguồn: Tinhte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>