(+84) 463.28.7979

eBook Miễn phí: Introduction to Bada – A Developer's Guide


Bạn đang tìm hiểu hay bạn đang muốn phát triển ứng dụng cho một nền tảng di động vừa mới xuất hiện của Samsung? eBook Introduction to Bada – A Developer’s Guide sẽ mang lại cho bạn cái nhìn toàn cảnh về nền tảng Bada cũng như hướng dẫn bạn cách viết ứng dụng cho Bada từ việc thiết kế giao diện, biên dịch để chạy trên máy ảo, trên điện thoại cho đến chỉ dẫn bạn kết nối đến các dịch vụ cộng đồng, thuơng mại như Facebook, Google,… và rất nhiều kiến thức khác để bạn sẳn sàng hành trình tiến ra đại duơng Bada.

Hiện tại Samsung đã tặng bạn đọc đến phần thứ 4 của quyển sách đầu tiên về Lập trình trên Bada trị giá 44 USD này. Các bạn quan tâm có thể tải về qua các link sau đây (tiếng Anh):

Phần 1: http://media.wiley.com/assets/2249/0…ada_part_1.pdf
Phần 2: http://media.wiley.com/assets/2249/0…ada_part_2.pdf
Phần 3: http://media.wiley.com/assets/2249/1…ada_part_3.pdf
Phần 4: http://media.wiley.com/assets/2249/1…ada_part_4.pdf

Nguồn: Bada Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>