(+84) 463.28.7979

Enable hoặc Disable Search Indexing


Windows 7 search indexer là một dịch vụ chạy trên nền tảng để xây dựng một cơ sở dữ liệu của các tập tin trên hệ thống của bạn. Điều này được sử dụng để thực hiện tìm kiếm tập tin nhanh chóng, như các ứng dụng như MS Office, Windows Media Player và thậm chí cả các trình đơn bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm sẽ dựa vào dịch vụ này.

Nếu bạn hiếm khi thực hiện tìm kiếm hoặc yêu cầu tìm kiếm rất chính xác bạn có thể muốn vô hiệu hóa Search Indexing để tiết kiệm một số tài nguyên hệ thống và hoạt động của ổ cứng. Điều này không được khuyến cáo cho người dùng nhất gia đình, mặc dù nó dường như không gây ra bất kỳ thiệt hại bằng cách làm như vậy.

Để vô hiệu hoá hoặc kích hoạt dịch vụ, bạn gõ “services.msc” trong ô “Run” hoặc từ Start Menu.

Và khi cửa sổ Services mở ra, bạn kéo xuống phía dưới và chuột phải vào “Windows Search” sau đó chọn “Properties”.

Nếu bạn muốn vô hiệu háo “Search Index”, chọn “Disable” từ danh sách Startup đổ xuống. Nếu bạn muốn Enable thì chọn “Automatic (Delayed start)”.

Sau đó nhấn Ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>