(+84) 463.28.7979

Exchange Server Roles trong Exchange Server 2010


Setup Exchange Server bạn có thể triển khai các máy chủ với vai trò cụ thể trong toàn doanh nghiệp. Trước khi cài đặt và cấu hình, bạn cần phải quyết định cách bạn sẽ sử dụng Exchange Server 2010, bạn có vai trò gì sẽ triển khai và nơi bạn sẽ tìm những vai trò. Sau đó, bạn có thể lên kế hoạch triển khai của bạn.

Exchange_2010_Server_Roles

Triển khai Exchange Server 2010 có ba lớp trong kiến trúc của họ: một lớp mạng, một lớp thư mục và một lớp nhắn tin. Lớp nhắn tin là nơi bạn xác định và triển khai Exchange Server vai trò. Các máy chủ Exchange tại lõi của lớp gửi tin nhắn có thể hoạt động trong vai trò sau đây:

MailBox: Đây là một back-end máy chủ hộp thư, Public Folder và các dữ liệu liên quan chẳng hạn như danh sách địa chỉ, lập kế hoạch tài nguyên và các cuộc họp. Đối với cơ sở dữ liệu sẵn sàng cao của hộp thư bạn có thể sử dụng các nhóm cơ sở dữ liệu sẵn có.

Client Access Server: Đây là một máy chủ trung tầng chấp nhận các kết nối đến Exchange Server từ nhiều Client. Máy chủ này lưu trữ các giao thức được sử dụng bởi tất cả các Client khi kiểm tra các tin nhắn. Trên mạng của Local, Outlook MAPI Client được kết nối trực tiếp tới máy chủ Client Access để kiểm tra thư. Người dùng từ xa có thể kiểm tra email của họ trên Internet bằng cách sử dụng Outlook Anywhere, Outlook Web App, Exchange ActiveSync, POP3 hoặc IMAP4.

Unified Messaging Server: Đây là một tầng trung kết hợp một máy chủ private branch exchange (PBX) với hệ thống Exchange Server 2010, cho phép voice messages và fax đến được với các e-mail lưu trong hộp thư của người dùng. Unified Messaging hỗ trợ gửi tin nhắn trả lời cuộc gọi với lời chào tự động và ghi lại tin nhắn, nhận được fax và quay số truy cập. Với quay số truy cập, người dùng có thể sử dụng Outlook Voice Access để kiểm tra thư thoại, e-mail và thông tin về lịch, để xem lại hoặc quay số liên lạc và các cấu hình tham chiếu, tùy chọn cá nhân. Lưu ý rằng để nhận fax bạn cần một giải pháp tích hợp từ một đối tác của Microsoft.

Hub Transport Server: Đây là một mail server định tuyến xử lý các luồng thư, định tuyến và giao chuyển trong tổ chức Exchange. Tất cả quá trình của máy chủ này được gửi bên trong tổ chức trước khi nó được chuyển giao cho một hộp thư trong tổ chức hoặc định tuyến cho người dùng ở bên ngoài tổ chức. Đảm bảo rằng người gửi và người nhận được giải quyết và lọc phù hợp, nội dung đã được lọc và chuyển đổi định dạng của nó nếu cần thiết và tập tin đính kèm được kiểm tra. Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ của tổ chức các máy chủ Hub Transport cũng có thể ghi, tạp chí hoặc tin nhắn và thêm lời phủ nhận cho họ.

Edge Transport Server: Server này phục vụ như một máy chủ thư định tuyến bổ sung mà các tuyến đường thư vào và ra khỏi các tổ chức Exchange. Máy chủ này được thiết kế để được triển khai trong mạng vành đai của tổ chức và được dùng để thiết lập một ranh giới an toàn giữa các tổ chức và Internet. Server này chấp nhận thư đến tổ chức từ Internet và từ các máy chủ đáng tin cậy trong các tổ chức bên ngoài, các quy trình để bảo vệ thư chống lại một số loại thư spam và virus và tất cả các tuyến đường chấp nhận message đến một máy chủ Hub Transport bên trong tổ chức.

Năm vai trò là các khối tạo dựng của một tổ chức Exchange. Lưu ý rằng bạn có thể kết hợp tất cả các vai trò ngoại trừ vai trò Edge Transport trên một máy chủ đơn. Một trong những cơ bản nhất của tổ chức Exchange bạn có thể tạo là một trong đó bao gồm một máy chủ Mailbox, máy chủ Client Access và máy chủ Hub Transport. Ba vai trò là những yêu cầu tối thiểu cho việc định tuyến và cung cấp tin nhắn cho cả hai địa phương và Local gửi tin nhắn từ xa. Để bảo mật nhất, bạn có thể triển khai vai trò máy chủ Edge Transport trong một vành đai mạng trên một hoặc nhiều máy chủ khác nhau.

DT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *