(+84) 463.28.7979

Facebook: 8,7% (83 triệu) người dùng là tài khoản ảo


Dịch vụ mạng xã hội Facebook tuần trước cho biết số thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ này đã đạt 955 triệu người nhưng theo một số liệu gần đây nhất thì 8,7% trong số đó là tài khoản ảo. Trong số 8,7% này (tức khoảng 83 triệu người dùng) thì 4,8% là tài khoản của cùng một người, 2,4% là tài khoản không xác định và 1,5% còn lại là tài khoản vi phạm. Theo cách hiểu của Facebook, tài khoản của cùng một người có nhĩa người đó có sử dụng một nickname Facebook khác (bên cạnh nickname chính), tài khoản không xác định tức là người đó tạo một tài khoản cá nhân cho một tổ chức, doanh nghiệp, một vật thể/con vật ưa thích (Facebook chỉ chấp nhận những tài khoản dạng này cho Page mà thôi) trong khi đó tài khoản vi phạm tức không tuân theo quy định của Facebook, về spam chẳng hạn.

facebook

Con số 8,7% tài khoản ảo cao hơn khá nhiều so với dự đoán được Facebook đưa ra vào tháng 3 vừa rồi. Khi đó họ dự đoán có từ 5 tới 6% tài khoản ảo, tương đương từ 42,25 cho tới 50,70 triệu người dùng. Nếu nói tài khoản ảo tăng chóng mặt trong 5 tháng qua cũng không hoàn toàn đúng vì Facebook phân loại tài khoản ảo khác nhau theo từng thời kỳ. Trước đó Facebook chỉ liệt kê tài khoản của cùng một người và tài khoản sai trái vào tài khoản ảo nhưng bây giờ có thêm tài khoản không xác định.

Nguồn: CNET
Hình ảnh: Telegraph

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>