(+84) 463.28.7979

Facebook âm thầm thay email của thành viên


Tiếp tục lộ trình của mình với mục đích thống nhất các tiện ích, vừa qua mạng xã hội Facebook đã âm thầm cập nhất email cho các thành viên với dạng nick@facebook.com. Email của Facebook sẽ tự động được hiển thị trong phần Thông tin tài khoản của bạn (Info), còn với email cũ thì sẽ bị ẩn đi. Với email @facebook.com này bạn có thể gửi email đi, cũng như nhận email người khác gửi tới. Mỗi khi có email mới thì một Cuộc hội thoại sẽ được tạo mới trong Messages. Với việc phát triển mạnh mảng chat và email, có lẽ Facebook cũng muốn chiếm thêm thị phần từ những đối thủ của mình.

facebook

Nếu bạn muốn khôi phục lại email gốc của mình thì có thể vào phần Contact Info, chọn Edit và chọn vào email nào muốn hiển thị. Bạn cũng có thể cho hiển thị nhiều email cũng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>