(+84) 463.28.7979

Facebook “biết” bạn buồn


Hàng ngày, qua trạng thái (status) cập nhật của thành viên, mạng xã hội Facebook đã thống kê phân tích và biết được khi nào họ cảm thấy buồn nhất.

feel-facebook

Ảnh: Minh họa (nguồn: wordpress.com)

Mọi người có xu hướng chia sẻ tâm trạng, vui buồn và các cảm giác trong cuộc sống của họ trên mạng xã hội. Đầu năm nay, các nhà khoa học của Facebook đã bắt đầu lấy dữ liệu cho một dự án đánh giá tâm trạng của mọi người trên Facebook dựa trên trạng thái thể hiện của mọi người.

Khi hạnh phúc mọi người thường có xu thế sử dụng các từ mang tính tích cực và ngược lại khi buồn thì lại sử dụng nhiều từ tiêu cực. Mặc dù mọi người trên Facebook sử dụng nhiều các ngôn ngữ khác nhau nhưng dữ liệu dựa chủ yếu trên các thành viên sử dụng tiếng Anh.

Để bảo vệ quyền riêng tư, thực sự không có ai ở Facebook đọc các trang thái cập nhật của bạn trong dự án nghiên cứu này mà thay vào đó máy tính được sử dụng để nhận diện các thông tin.

Ngày buồn nhất của “nhân loại” trên Facebook là ngày 22/1/2008 và những ngày hạnh phúc thường là những ngày lễ như lễ tạ ơn, Giáng sinh, lễ phục sinh.

Facebook cũng tìm ra ngày lễ Obama nhậm chức có tỷ lệ hạnh phúc gấp đôi một ngày bình thường và ngày ông hoàng nhạc Pop, Michael Jackson mất (25/6/2009) là ngày buồn nhất thứ 2 trong vòng 2 năm nay.

Theo Ictnews/Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>