(+84) 463.28.7979

Facebook có một sự kiện lớn vào ngày mai, điều gì sẽ xảy ra?


Facebook đã tổ chức khá nhiều sự kiện trong thời gian gần đây, tháng 8 thì họ giới thiệu tính năng Place, 2 tuần trước là sự kiện về game, ngay tuần rồi Facebook cho ra mắt tính năng up hình độ phân giải cao và thứ 4 tuần nay, Facebook sẽ tổ chức một sự kiện rất lớn ngay tại tổng hành dinh ở California. Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra? Sau đây là những dự đoán từ TechCrunch.

  1. Ứng dụng Facebook cho iPad: đã 6 tháng kể từ ngày iPad được giới thiệu mà Facebook vẫn chưa có 1 ứng dụng chính thức nào cho chiếc máy tính bảng của Apple.
  2. Nâng cấp Places: tính năng Places mới ra mắt của Facebook vẫn còn rất nhiều thiếu sót, có thể bản nâng cấp mới sẽ bổ sung, hoàn thiện chúng hơn.
  3. Cho phép tất cả mọi người dùng Facebook Credit chứ không chỉ giới hạn trong các trò chơi, giới thiệu Facebook Bar thay vì để cho các ứng dụng bên thứ 3 như Meebo thực hiện điều đó.
  4. Cuối cùng, dự đoán quan trọng nhất chính là Facebook Phone cho dù nó từng bị hãng từ chối thừa nhận.
Nguồn: TechCrunch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>