(+84) 463.28.7979

Facebook đang test thông báo chi tiết hơn cho người dùng


Facebook đang thử nghiệm một cách mới về việc thông báo cho người dùng biết rằng  họ có một thông báo, cho họ thêm thông tin. Một số người dùng đang nhìn thấy một hộp ngay bên dưới thông báo hiển thị ai là người thực hiện hành động.

Facebook-Notifications

Facebook vẫn có thông báo chi tiết hơn ở phần dưới bên trái của màn hình, nói với người sử dụng chính xác những gì đã xảy ra, chẳng hạn như việc trả lời với một bình luận hoặc một bài viết được post lên timeline.

Với hộp thông báo này, người dùng có thể nhìn thấy những người bạn đã tham gia với bài viết hoặc timeline của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *