(+84) 463.28.7979

Facebook phát hành bản cập nhật Messenger 1.7 cho iOS và Android


Mới đây, Facebook đã cập nhật ứng dụng Messenger lên phiên bản 1.7 cho cả hai hệ điều hành iOS và Android với một số tính năng mới rất hữu ích. Điểm thú vị nhất ở phiên bản mới có thể kế đến là tính năng thông báo. Tính năng này cho biết ai đã đọc tin nhắn của bạn với từ “seen” hiện lên bên dưới. Được biết tính năng này hoạt động với cả tin nhắn nhóm.

facebook messenger

Bên cạnh đó, một điểm mới trong bản cập nhật lần này là dòng thông tin cho biết đối tác đang nhập liệu đã thay đổi, từ chuỗi ký tự ba chấm nay đã thêm tên của người trò chuyện. Tương tự như thông báo, tính năng này cũng vận hành khi nói chuyện nhóm. Liên quan đến thông tin vị tríkèm theo tin nhắn, trong version 1.7, thông tin này được hiển thị ngay trên panel trò chuyện chính thay vì phải truy cập một màn hình khác để biết như trước đây .
Tuy nhiên, cho đến hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào về thời gian ra mắt phiên bản tối ưu cho iPad và thời điểm tích hợp chức năng video chat vào ứng dụng. Để tải về Facebook Messenger 1.7, các bạn có thể truy cập Google Play nếu là máy Android hoặc iTune App Store trong trường hợp iOS.
Nguồn: TheVerge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>