(+84) 463.28.7979

Facebook thêm tính năng chặn làm phiền cho khu quản lý thông báo


Bạn vào Facebook mấy ngày nay sẽ thấy khu quản lý thông báo, tin nhắn và thêm bạn đã có một chút thay đổi về giao diện người dùng nhưng quan trọng hơn là một tính năng mới đã được Facebook thêm vào đó. Dù là một nâng cấp nhỏ nhưng tính năng này rất hữu dụng, nó sẽ giúp bạn tránh bị làm phiền bởi những thông báo không còn cần thiết ngay từ cửa sổ quản lý thông báo.

Trước đây, với một post nào đó của bạn bè mà bạn bình luận trong đó thì mọi thông báo sẽ được gửi về cho bạn và nếu không muốn nhận thông báo, bạn sẽ phải vào post đó để tắt nhưng giờ đây bạn có thể tắt nó từ mục quản lý thông báo bằng một click chuột. Ngoài ra, thông báo khi có post mới trong nhóm (Group) nào đó bạn tham gia hoặc thông báo từ ứng dụng, sự kiện cũng sẽ có thể được tắt đi dễ dàng tại đây. Sau khi bấm nút ‘x’ với mỗi thông báo, một cửa sổ pop-up khác sẽ hiện ra để xác nhận điều này, thậm chí sau khi bạn chọn ngừng nhận thông báo thì cũng có thể bật lại nếu muốn (nút undo).

Facebook
Nguồn: Tech Crunch

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>