(+84) 463.28.7979

Fast Startup trong Windows 8 là gì?


Gần đây, Microsoft đã giới thiệu một tính năng mới trong Windows 8 là Fast Startup đây là sự thay thế của Hybrid Boot ở phiên bản Windows 8 Consumer Preview . Điều này cho phép người sử dụng để giảm thời gian khởi động sau khi tắt máy tính Windows 8.

Windows-8-Fast-Startup

Fast Startup là một thiết lập giúp máy tính của bạn khởi động nhanh hơn sau khi tắt máy. Windows thực hiện điều này bằng cách lưu thông tin về hệ thống vào một tập tin khi tắt máy. Khi bạn khởi động máy tính của bạn một lần nữa, windows sử dụng thông tin hệ thống đó để khôi phục lại máy tính của bạn thay vì khởi động lại nó.

Chú ý: Thiết lập Fast Startup không áp dụng cho việc khởi động lại. Bạn cần Shutdown và sau đó khởi động lại PC thì Fast Startup mới có tác dụng và Fast Startup được kích hoạt mặc định.

Theo WindowClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>