(+84) 463.28.7979

Feedly chuyển giao xong, hoạt động độc lập với Google Reader


Feedly mới đây cho biết họ đã tách hoàn toàn khỏi Reader, chỉ khoảng ba tuần trước khi Google chính thức đóng cửa dịch vụ đọc tin RSS này. Trước đó, dữ liệu RSS được Feedly đồng bộ vớiGoogle Reader nhưng kể từ bây giờ, Feedly có máy chủ riêng và sẽ hoạt động độc lập kể cả khi Google Reader đóng cửa vào 1/7 tới đây. Người dùng và dữ liệu của họ sẽ không bị ảnh hưởng khi Feedly thực hiện việc chuyển giao này. Không riêng gì Feedly mà nhiều dịch vụ đọc tin RSS khác cũng bắt đầu xây dựng hệ thống riêng tương tự Google Reader. Feedly cũng đã cho biết sẽ tích hợp với nhiều dịch vụ đọc tin RSS phổ biến như Reeder, G Reader hay Press vào cuối tháng 6. Hiện tại, Feedly vẫn đồng bộ dữ liệu người dùng với Reader nhưng kể từ 1/7 thì toàn bộ dữ liệu đó sẽ được chuyển về hệ thống của Feedly.

feedly

Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>