(+84) 463.28.7979

File sao lưu của Blackberry đã bị phá khóa


Công ty bảo mật Elcomsoft của Nga vừa cho biết họ đã phá được mã khóa mà RIM dùng trên các file sao lưu (backup) của điện thoại Blackberry.

Công ty này sử dụng một máy tính có bộ xử lý Intel Core i7 để thực việc bẻ khóa mật khẩu gồm 7 ký tự dùng cơ chế mã khóa 256 bit trong vòng nửa tiếng. Nếu sử dụng GPU hỗ trợ, chẳng hạn như AMD Radeo HD5970, có thể thời gian sẽ còn rút ngắn hơn nữa. Với những mã khóa phức tạp hơn, có thể sẽ tốn đến 3 ngày để mở khóa. Dù sao đi nữa, tin tốt là kẻ trộm vẫn còn phải lấy được file backup từ máy của bạn thì mới có thể mở khóa được và phương thức phá khóa cũng không được phổ biến rộng rãi.

Nguồn: TT/Computerworlduk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>