(+84) 463.28.7979

Forrester: 1/5 nhân viên thông tin sử dụng sản phẩm của Apple


Một khảo sát mới đây do Forrester thực hiện cho thấy có tới 21% người làm trong các doanh nghiệp thông tin sử dụng một hoặc nhiều thiết bị của Apple, đó có thể là iPhone, iPad hay máy tính Mac. Bên cạnh đó, có khoảng một nửa doanh nghiệp trên 1000 nhân viên trang bị máy Mac cho ít nhất là một vài nhân công của mình, trong năm 2012 này, số nhân viên được trang bị máy Mac sẽ tăng 52%.

apple-lineup

Khảo sát được công ty phân tích, nghiên cứu Forrester thực hiện với các doanh nghiệp thông tin trên toàn thế giới. Khoảng 10 ngàn nhân viên thông tin từ 17 quốc gia đã được Forrester khảo sát để biết được sự phổ biến của các sản phẩm Apple trong công việc của họ. Có một sự thật từ lần khảo sát này đó là những người có thu nhập càng cao thì họ lại sử dụng càng nhiều đồ Apple. Cụ thể, 43% số người có thu nhập trên 150 ngàn USD một năm sở hữu iPhone, iPad hay máy Mac trong công việc trong khi đó con số này giảm dần xuống chỉ còn 19% với đối tượng có thu nhập dưới 50 ngàn USD một năm.

Forrester cũng cho rằng họ thấy được số máy Mac trong các công ty đang ngày một nhiều, mặc dù phần mềm hay các doanh nghiệp CNTT chưa hỗ trợ nền tảng này nhiều như Windows. Thống kê của Forrester còn cho thấy các ông chủ, giám đốc của những công ty, doanh nghiệp này có tỉ lệ sở hữu sản phẩm Apple nhiều hơn là nhân viên. 41% giám đốc được hỏi cho biết họ sử dụng một trong các sản phẩm của Apple trong khi chỉ có 14% nhân viên sử dụng iPhone, iPad hay Mac.

  • Người quản lý, điều hành trong một công ty là những người thích sử dụng đồ Apple nhất
  • Nhân viên càng trẻ càng thích đồ Apple
  • Người có thu nhập cao thường sử dụng đồ Apple
  • Nhân viên thông tin ngoài nước Mỹ và châu Âu sử dụng hàng Apple nhiều hơn

Nguồn: Forrester Blogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>